Mapping Cultural Practices and Sciences

This important element of our work is led by Yolda Initiative and ensures that we are making the case for practices in a way that is sound and compelling.

Like for other traditional cultural practices, mobile pastoralism and their communities, and mainstream scientific research can contribute substantial to one another other by generating new co-produced knowledge (there already exist numerous studies acknowledging this beneficial relationship). Considering the role that mobile pastoral communities play by managing 25% of the world’s land area (if not more) simply through how the practice functions and supports landscapes of high ecological value is indispensable for conservation science.

Our Findings Have Enabled Us To:
  • Understand the current extent of the practice in these 5 countries
  • Develop a baseline indicator from which to monitor change, decline, revival – over the coming years
  • Develop a baseline dataset for further studies and finer scale correlations with other variables
  • Demonstrate the significant intersection level between the routes and the areas of high ecological values
  • Demonstrate the spatial connectivity function of the practice between the areas of high ecological values
  • Provide a finer scale dataset/knowledge as a foundation for decision making processes towards developing policies and reinforcement of on-the-ground solutions for halting the loss of the practice and/or conserving areas of high ecological value

One aspect of this collaboration is the production of scientific data needed to increase our understanding of the role this practice plays regarding biodiversity conservation. Although there are already numerous studies on this topic, almost all of them emphasize the need for further scientific research to understand the functions, and to demonstrate with evidence, the importance of mobile pastoralism for conservation and management of landscapes with the species they support.

Scientific research can also contribute to increasing our understanding of the state of play of the practice in local / regional / global levels including their vulnerabilities, threats with their drivers, conflicts and opportunities. This knowledge can contribute to conservation actions that aim to halt the loss of the practice. Similarly, information and communication technologies can be utilized to support these communities by developing innovative solutions to address the difficulties they experience.

On the other hand traditional ecological knowledge with its strategies, which characterize many of the key practices and institutions of these communities, offers many collaboration opportunities by being an important source of information that complements scientific research – resulting in a more holistic understanding. This knowledge, culturally transmitted through generations, ensures a finer spatial and temporal scale, and enriches scientific knowledge sets with new variables. Additionally, the mobility of these communities and their active engagement with different habitats throughout the year makes them vital partners for systematic observations including the monitoring of changes at species and ecosystem levels.

Scientific research has therefore been an important component of our activities, as the mapping study conducted in 5 countries, demonstrates. Through this study we have mapped the migration routes of mobile pastoral communities on GIS, aiming for a high degree of accuracy. This data was subsequently correlated with other biodiversity data sets, such as Protected Areas, Key Biodiversity Areas, Important Bird Areas (and so on), by overlaying the routes (lines) and PAs / KBAs / IBAs etc. (polygons) on GIS to determine the extent of their spatial relationship. The findings of this study have been published in a peer-reviewed journal.

Connect with us on Facebook

For the last 5 years we have been studying the practice of Mobile Pastoralism in the Mediterranean Basin, and the innumerable ways in which it helps protect the environment.
.
On completing an initial assessment of the state of play of the practice in each of its partner countries, it quickly became apparent that a comprehensive document outlining the major arguments in favour of this ancient practice was needed. A document that can be a tool for lobbying against, influencing and changing harmful policies and which will help pastoralist communities the rights and recognition they deserve.
.
"Mobile Pastoralism in the Mediterranean: Arguments and evidence for policy reform in combating climate change" is now available in Turkish here bit.ly/2s4o35e.
.
For English, French and Spanish versions visit: http://medconsortium.org/mobile-pastoralism-mediterranean-new-report/

Thank you Yolda Initiative. #MedMobilePastoralism.Doğanın Muhafızları Göçebe Hayvancılar

Göçebe hayvancılığın sağladığı yüzü aşkın fayda gözler önüne serildi. Bilimsel araştırmalara dayanarak hazırlanan ve tüm Akdeniz ülkelerini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre, Yörüklerin ve Koçerlerin yüzlerce yıldır yayla ve kışlakları arasında gerçekleştirdikleri göç, doğa ile uyumlu bir yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz: bit.ly/2FbQh71

Kurucuları arasında Türkiye’den Yolda Girişimi’nin de yer aldığı Doğa ve Kültür İçin Akdeniz Konsorsiyumu üyesi birçok doğa koruma örgütünün ortaklığı ile hazırlanan rapora göre göçebe hayvancılık sadece kırsal ekonomileri desteklemiyor, yüksek kalitede sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretiyor, doğayı koruyor ve zenginleştiriyor, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı veriyor.

Rapor aşırı otlatma gibi çatışma yaratan vakaların ise göçebe hayvancılardan ziyade esas olarak meraların başka nedenlerle kaybından kaynaklandığının, azalan meralar ile birlikte göçebe hayvancıların çok küçük coğrafyalara sıkıştığının altını çiziyor.

Göçebe hayvancıların doğal dengenin korunmasında üstlendikleri rollerden birisi bitki tohumlarının yayılımını sağlamaları. Göç eden sürüler yüzlerce kilometrelik güzergahlarında milyonlarca tohum taşıyor. Yani göç yolları farklı ekosistemler arasında ekolojik koridor rolü oynuyor, bu alanların birbirleri ile bağlarını koruyor.

Diğer yandan otlama faaliyeti, otlatmaya bağlı olarak evrimleşen yaşam alanları için vazgeçilemez bir belirleyici. Bu ekosistemler ve bu ekosistemlerde yaşayan birçok bitki, böcek, kuş, memeli türünün korunması ve yaşaması da otlatmanın devam etmesine bağlı. Nitekim Avrupa ülkelerinde bu tür geleneksel yöntemlerin azalması Avrupa Birliği tarafından doğa üzerindeki en önemli tehditlerden biri olarak belirlenmiş. Hayvan otlatma faaliyetleri aynı zamanda besin döngüsüne gübre kattığı ve hayvanların göç etmesi sayesinde otlakların dinlenmesini ve bitki örtüsünün yenilenmesini sağladığı için toprağın ıslahı ve direnci açısından etkin bir role sahip.

Mera ve otlakların dünya üzerindeki en büyük karbon depolarından biri olduğu göz önüne alındığında, otlatma ile bu alanların korunmasının iklim değişikliği ile mücadeledeki önemi de ortaya çıkıyor. Göçebe hayvancılık, üretiminde çok miktarda sera gazı salınımına neden olan endüstriyel yemlere yönelik talebi azaltarak ve fosil yakıt enerjisine en az ihtiyaç duyan hayvancılık sistemi olarak iklim dostu bir yaşam biçimi. Yangınlar için doğal yakıt anlamına gelecek orman altı örtüsünün otlatma sayesinde azalması yangın olasılığını da azaltıyor. Yangın çıkması durumunda ise göç yolları yangınların yayılmasını engelleyen emniyet şeritleri işlevini görüyor.

Göç etmeleri sayesinde farklı birçok bitki türünden beslenerek yetiştirilen hayvanlar antibiyotik kullanımını da azaltıyor, besleyici değeri çok yüksek, sağlıklı ve güvenilir gıdaların üretilmesini sağlıyor.

Doğaya ve topluma sağladıkları tüm bu faydalara rağmen göçebe toplulukların yaşam biçimlerine devam etmeleri son derece zorlaştı. Rapor göçebe hayvancılığın yasal düzenlemeler ile teşvik edilmesini, göç güzergahlarının ve meraların kullanımının kolaylaştırılmasını, iskâna zorlayan politikalara son verilmesini tavsiye ediyor. Aynı zamanda göç etmeye dayanan yaşam biçimleri dikkate alınarak göçebe hayvancıların sağlık hizmeti, eğitim gibi temel haklara erişimde yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi için yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Roads Less Travelled GlobalMediterranean Consortium for Nature and Culture Asociación Trashumancia y Naturaleza DiversEarth Pablo Manzano Mediterranean Institute for Nature and Anthropos Society for the Protection of Nature in Lebanon WWF Tunisie

Fotoğrafları ile katkı veren Barış Koca Fineart Photography'e teşekkür ederiz
... See MoreSee Less

2 years ago  ·  

View on Facebook

Get In Touch

9 + 15 =